Om meg

Jeg har bodd ni år i England der jeg tok både bachelor- og mastergrad i psykologi. I tillegg studerte jeg psykoterapi to år i London mens jeg jobbet som miljøterapeut, veileder og samtaleterapeut/psykoterapeut ved en rekke anerkjente institusjoner innen psykiatri og psykisk helse. Etter at jeg flyttet tilbake til Norge studerte jeg ennå to år med psykoterapi, og har erfaring fra PPT, familievern, barnevern og kriseteam. Jeg har rikelig med erfaring innenfor psykisk helse, sorgarbeid, rus, avhengighet, traumer, depresjon, angst, stress, utbrenthet, samlivsproblematikk, foreldre-identitet, med mer.

En av mine store interesser er eksistensielle temaer, meditasjon og mindfulness. I England jobbet jeg blant annet med et forskningsprosjekt rundt dette. Jeg tror at styrken finnes i hvert menneske og kan bringes frem ved hjelp av bevisstgjøring og arbeid med drømmer, symboler, tanker og følelser. Som terapeut ønsker jeg å møte hvert enkelt menneske der de er i livet og støtte de i å finne mening, glede og harmoni på sin måte.

Jeg er registrert ved NFPT (Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter), Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og ved EAP (European Association for Psychotherapy).

 

Velkommen!

 

NB! For øyeblikket jobber jeg med en doktorgrad og tar ikke imot nye klienter / Currently I’m undertaking a PhD and do not accept any new clients.