Grupper

Jeg holder grupper i oppmerksomt nærvær (mindfulness) samt terapigrupper.

Informasjon om neste opptak kommer.