Terapi


Psykoterapi
er en behandlingsmetode som i hovedsak er bygget på samtale, med formål å styrke din selvinnsikt i forhold til følelser, adferd og mental helse. I møte med psykoterapeuten har du mulighet til å gå inn i utfordringer du møter i hverdagen, se nærmere på hvor disse kommer fra, og finne løsninger på hvordan de best kan håndteres. Kanskje vil du oppdage at opplevelser fra barndommen har dannet reaksjonsmønstre i voksen alder, og at psykoterapi
hjelper deg med å frigjøre deg fra disse mønstrene og ta bevisste valg i forhold
til ditt eget liv.

Hva kan psykoterapi hjelpe mot? Psykoterapi er en bred behandlingsform som kan hjelpe mot mye. Typiske tilstander kan være:

  • Stress
  • Utbrenthet
  • Ensomhet
  • Sorg
  • Depresjon
  • Angst
  • Problemer i relasjoner, enten privat eller i arbeidslivet
  • Følelse av at du står fast i livet og ikke kommer dit du vil
  • Følelse av meningsløshet

Som psykoterapeut bruker jeg teknikker både innenfor min kliniske psykologibakgrunn, psykoanalytiske ferdigheter og fra psykosyntesen. Utgangspunktet for terapien er en samtale. I tillegg kan prosessen suppleres gjennom virkemidler som meditasjon, visualisering, drømmearbeid, kroppsbevisstgjøring, symboltolkning, kognitiv adferdsterapi og mindfulness-teknikker. Å utforske og bevisstgjøre den enkeltes fortid, og å hele sår og traumer fra barndommen, kan være viktig, men vil foregå innenfor en særlig ramme: å oppdage og utfolde de omfattende ressursene som ligger i deg som menneske. Vanligvis vil terapien foregå ukentlig, i timer av 50 minutter (kr 980).